שאלתם את עצמכם פעם למה לקרוא למשהו "אוכל אצבעות"?

מסתבר שהסיבה היא שאת המנות אוחזים (בדרך כלל..) באצבעות. להבדיל ממנות המחייבות סכום או "כלי עבודה" אחרים.

תפריט מנות הנגיסה שלנו השתכלל לאורך השנים. אומרים שתמונה שווה אלף מילים אז הנה כמה: